vna

Vietnam Airlines và Vingroup ký kết hợp tác

Vietnam Airlines và Vingroup hợp tác cùng phát triển

Vietnam Airlines và Vingroup ký kết hợp tác