vna-jetstar

Chất lượng dịch vụ như suất ăn, giải trí, độ ngả ghế...

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific được xếp hạng 7/7 sao về độ an toàn

Chất lượng dịch vụ như suất ăn, giải trí, độ ngả ghế...