TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ

quay

Khai thác tại sảnh B, băng chuyền 1,2,3

Thay đổi hiệu số quầy check – in

Khai thác thêm 2 cửa ra máy bay mới
Thay đổi hiệu số quầy check – in

Mách bạn kinh nghiệm