bang-chuyen

Khai thác tại sảnh B, băng chuyền 1,2,3

Khai thác tại sảnh B, băng chuyền 1,2,3

Khai thác thêm 2 cửa ra máy bay mới

Góc kinh nghiệm