nhan-danh-hieu-THQG-2018

Vietnam Airlines lần thứ 2 được vinh danh thương hiệu quốc gia

Vietnam Airlines lần thứ 2 được vinh danh thương hiệu quốc gia

Vietnam Airlines được vinh danh thương hiệu quốc gia 2018