che-bien-suat-an

Vietnam Airlines khai trương cơ sở chế biến suất ăn mới

Vietnam Airlines khai trương cơ sở chế biến suất ăn mới

Cơ sở mới những công nghệ và thiết bị tiên tiến nhất