Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay quốc tế do ảnh hưởng dịch Covid 19

247

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay quốc tế do ảnh hưởng dịch Covid 19. Lịch bay áp dụng hành trình Châu Âu và Úc. Và hành trình Châu Á để hành khách tiện Mua vé máy bay đến những điểm trong hành trình.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay quốc tế do ảnh hưởng dịch Covid 19

Lịch bay Vietnam Airlines điều chỉnh giữa Châu Âu và Úc

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay di ảnh hưởng dịch Covid 19
Lịch bay Vietnam Airlines điều chỉnh giữa Châu Âu và Úc

Lịch bay Vietnam Airlines hành trình giữa Việt Nam và Đông Bắc Á

Lịch bay Vietnam Airlines hành trình giữa Việt Nam và Đông Bắc Á

Lịch bay Vietnam Airlines hành trình giữa Việt Nam và Đông Bắc Á
Lịch bay Vietnam Airlines hành trình giữa Việt Nam và Đông Bắc Á

Lịch bay Vietnam Airlines hành trình giữa Việt Nam và Đông Nam Á

Lịch bay Vietnam Airlines hành trình giữa Việt Nam và Đông Nam Á
Lịch bay Vietnam Airlines hành trình giữa Việt Nam và Đông Nam Á