Vietnam Airlines chào tháng 8 khuyến mãi 20% giá vé máy bay

Vietnam Airlines chào tháng 8 với ưu đãi vé máy bay giảm 20%. Thời gian đặt vé trong 5 ngày từ 05/08/2019 – 09/08/2019. Thời gian khởi hành áp dụng với từng hành trình cụ thể.

166

Vietnam Airlines chào tháng 8 với ưu đãi vé máy bay giảm 20%. Hành khách cùng gia đình và người thân trải nghiệm những chuyến du lịch tuyệt vời và tiết kiệm. Vé máy bay khuyến mãi áp dụng cho các chặng bay nội địa và quốc tế.

Vietnam Airlines chào tháng 8 khuyến mãi 20% giá vé máy bay
Vietnam Airlines chào tháng 8 khuyến mãi 20% giá vé máy bay

Thời gian đặt vé trong 5 ngày từ 05/08/2019 – 09/08/2019. Thời gian khởi hành áp dụng với từng hành trình cụ thể. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Giá vé khuyến mãi 20% giá vé tháng 8 từ Vietnam Airlines

Khuyến mãi vé máy bay hành trình nội địa

Từ Đến Giá vé máy bay 1 chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 929.000 VND 01/08/19-29/08/19

03/09/19-29/12/19

01/08/19-29/08/19

03/09/19-29/12/19

Hà Nội 1.109.000 VND
Hồ Chí Minh 709.000 VND
Hà Nội Buôn Ma Thuột 1.109.000 VND
Chu Lai 709.000 VND
Đà Lạt 1.109.000 VND
Đà Nẵng 819.000 VND
Nha Trang 1.109.000 VND
Phú Quốc 1.219.000 VND
Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 709.000 VND
Đà Lạt 709.000 VND
Đà Nẵng 819.000 VND
Hải Phòng 1.219.000 VND
Nha Trang 709.000 VND
Hà Nội 1.219.000 VND
Phú Quốc 819.000 VND
Vân Đồn 1.109.000 VND
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 929.000 VND
Hải Phòng 709.000 VND
Hà Nội 819.000 VND
Nha Trang 709.000 VND
Hồ Chí Minh 819.000 VND
Nha Trang Hà Nội 1.109.000 VND
Hồ Chí Minh 709.000 VND
Đà Nẵng 709.000 VND
Phú Quốc Hà Nội 1.219.000 VND
Hồ Chí Minh 819.000 VND

Khuyến mãi vé máy bay hành trình Quốc tế

Từ Đến Giá vé máy bay 1 chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội BangKok 135USD 01/04/19-14/04/19

18/04/19-25/04/19

01/05/19-27/08/19

02/09/19-26/12/19

04/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

01/04/19-11/04/19

15/04/19-29/04/19

06/05/19-01/09/19

05/09/19-26/12/19

08/01/20-24/01/20

29/01/20-31/03/20

Kuala Lumpur 101USD 01/04/19-25/04/19

30/04/19-30/06/19

01/08/19-28/08/19

01/09/19-21/12/19

03/01/20-24/01/20

31/01/20-31/03/20

01/04/19-27/04/19

03/05/19-30/06/19

01/08/19-30/08/19

04/09/19-14/12/19

26/12/19-31/12/19

03/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Singapore 165USD 01/04/19-25/04/19

30/04/19-30/06/19

01/08/19-28/08/19

02/09/19-21/12/19

03/01/20-24/01/20

31/01/20-31/03/20

01/04/19-29/04/19

03/05/19-30/06/19

01/08/19-30/08/19

04/09/19-21/12/19

03/01/20-20/01/20

24/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Bắc Kinh 438USD          01/04/19-24/04/19

30/04/19-14/07/19

13/08/19-30/09/19

08/10/19-23/12/19

01/01/20-19/01/20

04/02/20-31/03/20

01/04/19-27/04/19

02/05/19-09/07/19

08/08/19-26/09/19

05/10/19-23/12/19

31/12/19-19/01/20

04/02/20-31/03/20

Quảng Châu 240USD
Thượng Hải 347USD
Hong Kong 198USD
Đài Bắc 241USD 01/04/19-05/04/19

11/04/19-26/04/19

02/05/19-30/06/19

16/08/19-29/08/19

02/09/19-09/10/19

12/10/19-31/12/19

04/01/20-20/01/20

17/02/20-31/03/20

05/04/19-30/04/19

05/05/19-14/06/19

01/08/19-01/09/19

05/09/19-05/10/19

09/10/19-31/12/19

04/01/20-14/01/20

02/02/20-31/03/20

Tokyo 639USD 11/04/19-25/04/19

09/05/19-12/08/19

19/08/19-26/12/19

10/01/20-24/03/20

09/04/19-24/04/19

07/05/19-09/08/19

15/08/19-26/12/19

06/01/20-27/03/20

Osaka 602USD
Seoul 450USD 01/04/19-24/04/19

29/04/19-23/07/19

17/08/19-13/09/19

18/09/19-23/12/19

05/01/20-25/01/20

31/01/20-31/03/20

01/04/19-29/04/19

04/05/19-04/06/19

07/06/19-23/07/19

16/08/19-09/09/19

14/09/19-01/10/19

07/10/19-19/12/19

01/03/20-31/03/20

London 892USD 01/05/19-02/08/19

23/09/19-27/12/19

13/01/20-31/03/20

22/04/19-28/06/19

19/08/19-27/09/19

21/10/19-12/12/19

22/01/20-27/03/20

Paris 862USD 08/05/19-27/07/19

02/09/19-26/10/19

04/11/19-22/11/19

08/12/19-31/03/20

01/04/19-28/06/19

16/08/19-17/10/19

22/10/19-13/12/19

24/12/19-25/12/19

01/01/20-31/03/20

Sydney 639USD          01/04/19-22/04/19

30/04/19-16/07/19

29/07/19-08/10/19

14/10/19-31/12/19

16/02/20-31/03/20

01/04/19-10/04/19

16/04/19-28/06/19

08/07/19-27/09/19

30/09/19-30/11/19

08/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

Hồ Chí Minh BangKok 130USD 01/04/19-14/04/19

18/04/19-25/04/19

01/05/19-27/08/19

02/09/19-26/12/19

04/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

01/04/19-11/04/19

15/04/19-29/04/19

06/05/19-01/09/19

05/09/19-26/12/19

08/01/20-24/01/20

29/01/20-31/03/20

Kuala Lumpur 94USD 01/04/19-25/04/19

30/04/19-30/06/19

01/08/19-28/08/19

01/09/19-21/12/19

03/01/20-24/01/20

31/01/20-31/03/20

01/04/19-27/04/19

03/05/19-30/06/19

01/08/19-30/08/19

04/09/19-14/12/19

26/12/19-31/12/19

03/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Singapore 153USD 01/04/19-25/04/19

30/04/19-30/06/19

01/08/19-28/08/19

02/09/19-21/12/19

03/01/20-24/01/20

31/01/20-31/03/20

01/04/19-29/04/19

03/05/19-30/06/19

01/08/19-30/08/19

04/09/19-21/12/19

03/01/20-20/01/20

24/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Quảng Châu 280USD 01/04/19-24/04/19

30/04/19-14/07/19

13/08/19-30/09/19

08/10/19-23/12/19

01/01/20-19/01/20

04/02/20-31/03/20

01/04/19-27/04/19

02/05/19-09/07/19

08/08/19-26/09/19

05/10/19-23/12/19

31/12/19-19/01/20

04/02/20-31/03/20

Hong Kong 177 USD
Tokyo 554USD 11/04/19-25/04/19

09/05/19-12/08/19

19/08/19-26/12/19

10/01/20-24/03/20

09/04/19-24/04/19

07/05/19-09/08/19

15/08/19-26/12/19

06/01/20-27/03/20

Osaka 598USD
London 887USD 01/05/19-02/08/19

23/09/19-27/12/19

13/01/20-31/03/20

22/04/19-28/06/19

19/08/19-27/09/19

21/10/19-12/12/19

22/01/20-27/03/20

Paris 817USD 08/05/19-27/07/19

02/09/19-26/10/19

04/11/19-22/11/19

08/12/19-31/03/20

01/04/19-28/06/19

16/08/19-17/10/19

22/10/19-13/12/19

24/12/19-25/12/19

01/01/20-31/03/20

Sydney 624USD 01/04/19-22/04/19

30/04/19-16/07/19

29/07/19-08/10/19

14/10/19-31/12/19

16/02/20-31/03/20

01/04/19-10/04/19

16/04/19-28/06/19

08/07/19-27/09/19

30/09/19-30/11/19

08/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

Lưu ý khuyến mãi Vietnam Airlines

Thời gian đặt vé: Trong 5 ngày từ 05/08/2019 tới 09/08/2019.

Thời gian khởi hành: Áp dụng với từng hành trình cụ thể như trên.

Vé máy bay đi Bangkok khuyến mãi và các chặng quốc tế khác đã bao gồm thuế phí, phụ thu.

Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.

Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Các giá cho hành trình giữa Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta là giá không bao gồm hành lý ký gửi)

Khuyến mãi áp dụng với hạng ghế phổ thông siêu tiết kiệm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi.

Avatar photo
Tôi là Triệu Thu Hoài - Biên tập viên Aivivu. Tôi đến từ vùng đất Cao Bằng . Tôi tốt nghiệp Học viện báo chí . Với kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức lâu năm trong lĩnh vực Du lịch, Vé máy bay tôi hy vọng sẽ đem đến cho bạn đọc những bài viết hay và hữu ích!