Vietjet mở bán 23 nghìn vé 23.000 Đ

Thưởng thức Dim sum ở Thường Châu

Vietjet mở bán 23 nghìn vé 23.000 Đ

Thưởng thức Dim sum ở Thường Châu
Tại Thường Châu những ngày này đang có tuyết rơi