may-bay-vj

Vietjet Air tiếp tục tăng 2.500 chuyến bay phục vụ tết 2019

Vietjet Air tiếp tục tăng 2.500 chuyến bay phục vụ tết 2019

Thay đổi vị trí làm thủ tục tại các chuyến bay Hà Nội - Đà Nẵng