lau dai hoang gia1

ve may bay di warsaw gia re

Lâu đài Hoàng gia

Bức tượng nàng tiên cá Syrena
Trung tâm thương mại cổ Warsaw