ve-may-bay-di-vieng-chan

Pha That Luang - biểu tượng của Viêng Chăn

Vé máy bay đi Viêng Chăn

Bên ngoài Chùa Wat Si Saket