vieng-chan3

Pha That Luang - biểu tượng của Viêng Chăn
Gấm, lụa thủ công được bày bán trong Chợ Talat Sao
Bên ngoài Chùa Wat Si Saket