vieng-chan2

Pha That Luang - biểu tượng của Viêng Chăn

Gấm, lụa thủ công được bày bán trong Chợ Talat Sao

Pha That Luang - biểu tượng của Viêng Chăn

error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!