vieng-chan1

Pha That Luang - biểu tượng của Viêng Chăn

Pha That Luang – biểu tượng của Viêng Chăn

Gấm, lụa thủ công được bày bán trong Chợ Talat Sao