trung-quoc4

Vạn Lý Trường Thành

Tử Cấm Thành – Bắc Kinh, Trung Quốc

Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu
Bản đồ đường bay từ Hà Nội đến Bắc Kinh

Góc kinh nghiệm