trung-quoc3

Vạn Lý Trường Thành

Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu

Điện Thiên Đàng
Tử Cấm Thành - Bắc Kinh, Trung Quốc

Góc kinh nghiệm