taipei-3

Làng cổ Cửu Phần

Thành phố Đài Bắc

Chợ đêm Shilin luôn tấp nập người qua lại