taipei-2

Làng cổ Cửu Phần

Chợ đêm Shilin luôn tấp nập người qua lại

Làng cổ Cửu Phần
Thành phố Đài Bắc