taipei-1

Làng cổ Cửu Phần

Làng cổ Cửu Phần

Chợ đêm Shilin luôn tấp nập người qua lại