singapore-2

Nhà hát Esplanade

Tượng Merlion - biểu tượng của Singapore
Clarke Quay là nơi đông vui, nhộn nhịp nhất Singapore, nhất là vào ban đêm

Góc kinh nghiệm