sapporo-2-png

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Sapporo

Bảo tàng Bia Sapporo nổi bật với kết cấu gạch đỏ

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Sapporo
Ramen Yokocho và súp miso