sapporo-1

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Sapporo

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội – Sapporo

Bảo tàng Bia Sapporo nổi bật với kết cấu gạch đỏ