phnom-penh1

Một góc rùng rợn bên trong bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng

Một góc rùng rợn bên trong bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng

Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia ở Phnom Penh