okinawa4

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Okinawa
Bên ngoài thủy cung Churaumi

Góc kinh nghiệm