new-delhi5

Bản đồ đường bay chặng HCM - New Delhi
Pháo đài Đỏ Delhi không thua kém gì Tử Cấm Thành của Trung Quốc