new-delhi2

Bản đồ đường bay chặng HCM - New Delhi

Phố cổ Delhi

Bản đồ đường bay chặng HCM - New Delhi
Pháo đài Đỏ Delhi không thua kém gì Tử Cấm Thành của Trung Quốc