narita5

Món cơm lươn nổi tiếng vùng Narita

Naritasan Shinshoji