myanmar-4

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Yangon, Myanmar
Tượng Phật nằm Shwethalyaung Buddha