myanmar-3

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Yangon, Myanmar

Tượng Phật nằm Shwethalyaung Buddha

Bagan nổi tiếng với số lượng đền chùa nhiều vô kể

Góc kinh nghiệm