myanmar-2

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Yangon, Myanmar

Bagan nổi tiếng với số lượng đền chùa nhiều vô kể

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Yangon, Myanmar
Tượng Phật nằm Shwethalyaung Buddha

Góc kinh nghiệm