mumbai3

Bản đồ đường bay chặng Hồ Chí Minh - Mumbai

Tòa nhà hình trứng độc đáo nhìn từ xa

Khải Hoàn Môn ở Mumbai
Cà ri Ấn Độ