lao-4

Bản đồ đường bay chặng HN - Viêng Chăn, Lào

Vang Viêng thanh bình và xinh đẹp

Các nhà sư đi khất thực buối sớm ở Luang Prabang