jakarta-2

Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal là nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á