Honolulu city

Honolulu

Cung điện Iolani
Trân Châu Cảng