fukushima3

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Fukushima
Ouchijuku nổi tiếng với lối kiến trúc nguyên bản thời kỳ Edo