dhaka-5

Đền Dhakeshwari là trung tâm tôn giáo Hindu ở Dhaka