dhaka-1

Đền Dhakeshwari là trung tâm tôn giáo Hindu ở Dhaka

Đền Dhakeshwari là trung tâm tôn giáo Hindu ở Dhaka

Nhà thờ hồi giáo Khan Mohammad Mridha nổi bật với thiết kế 3 mái vòm độc đáo

Góc kinh nghiệm