dai-trung1

Hoa Tulip trong công viên Trung Sơn

Hoa Tulip trong công viên Trung Sơn

Suối nước nóng Carbonic ở Đài Trung