chennai3

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Chennai

Bình minh trên bãi biển Marina

Khu di tích lịch sử Mylapore