brunei-4

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Bandar Seri Begawan, Brunei

Sầu riêng là đặc sản của Brunei

Làng nổi Kampong Ayer