brunei-3

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Bandar Seri Begawan, Brunei

Làng nổi Kampong Ayer

Sultan Palace - biểu tượng của Brunei
Sầu riêng là đặc sản của Brunei