brunei-2

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Bandar Seri Begawan, Brunei

Sultan Palace – biểu tượng của Brunei

Bản đồ đường bay chặng Hà Nội - Bandar Seri Begawan, Brunei
Làng nổi Kampong Ayer

Góc kinh nghiệm