Ưu đãi đặc biệt năm 2018, Air Asia giảm giá vé 20% toàn mạng bay Đặt vé Air Asia đi Thái Lan tiết kiệm đến 20%

Đặt vé Air Asia đi Thái Lan tiết kiệm đến 20%

Hồ Toba

Đặt vé Air Asia đi Thái Lan tiết kiệm đến 20%