Quy định mới về thủ tục check – in: không dùng bằng lái xe, thẻ đảng viên Quy định làm thủ tục check - in các chuyến bay nội địa từ năm 2018

Quy định làm thủ tục check – in các chuyến bay nội địa từ năm 2018

Lưu ý những giấy tờ làm thủ tục check - in được phép từ năm 15/1/2018

Quy định làm thủ tục check – in các chuyến bay nội địa từ năm 2018

Quy định làm thủ tục check – in các chuyến bay nội địa từ năm 2018
Đánh giá
QĐ mới không dùng thẻ nhà báo, bằng lái xe làm thủ tục check - in
Hành khách nước ngoài lưu ý làm thục check - in theo quy định mới

Tin nổi bật


error: Xin lỗi, Bạn không nên copy Nội dung !!