h

Lưu ý những giấy tờ làm thủ tục check - in được phép từ năm 15/1/2018

Lưu ý những giấy tờ làm thủ tục check – in được phép từ năm 15/1/2018

QĐ mới không dùng thẻ nhà báo, bằng lái xe làm thủ tục check - in