Trải nghiệm những điều mới lạ khi đến du lịch Hong Kong Waffle trứng món ăn nổi tiếng ở Hong kong

Waffle trứng món ăn nổi tiếng ở Hong kong

Waffle trứng món ăn nổi tiếng ở Hong kong

Waffle trứng món ăn nổi tiếng ở Hong kong

Lòng heo chiên một trong những món ăn đặc sắc của Hong kong