Tsukiji-min (1)

Chụp hình ở công viên Tokyo Disneyland.

Hải sản ở chợ cá Tsukiji

Chụp hình ở công viên Tokyo Disneyland.
Jetstar KM vé rẻ từ 88k cuối tuần