Tokyo Disneyland-min

Chụp hình ở công viên Tokyo Disneyland.

Chụp hình ở công viên Tokyo Disneyland

Hải sản ở chợ cá Tsukiji.