Mùa đông tại Sapa đầy sương mù

Mùa đông tại Sapa đầy sương mù

Mùa đông tại Sapa đầy sương mù

Ngắm hoa tam giác mạch